Recent content by vinh1583

  1. V

    Hỏi đáp về cách giải quyết khi hàng hóa bị phong tỏa khi vận chuyển từ nước Xuất khẩu đến nước Nhập khẩu

    Mọi người cho em hỏi về cách giải quyết của Ngân hàng và người Nhập khẩu trong tình huống hàng hóa bị phong tỏa đang chờ xử lý và người Xuất khẩu đã nhận được tiền xong rồi bỏ trốn ạ.
  2. V

    Giải đáp giùm em 3 tình huống trong Thanh Toán Quốc Tế với ạ

    Tình huống 1 Ngày 27/04/2008, ngân hàng phát hành nhận được bộ chứng từ hàng hoá từ ngân hàng chỉ định. Nhưng ngày 28/04/2008 – 02/05/2008 là ngày nghỉ lễ. Từ ngày 03/05/2008, ngân hàng phát hành kiểm tra chứng từ, phát hiện bất hợp lệ và đã gửi thông báo hỏi ý kiến người mua về những bất hợp lệ...
Top