Recent content by soikeo79

  1. soikeo79

    Thanh toán không dùng tiền mặt

    Nạp rút dễ dàng, chi phí ban đầu thấp sẽ đưa thanh toán thẻ đến với nhiều người lao động hơn. Bao giờ người ăn xin cũng có máy quẹt thẻ thì giấc mơ mới thành sự thật :D
  2. soikeo79

    Kinh nghiệm từ việc tuyển người ở Google

    May mắn không đến với người chưa đủ năng lực, chúc bạn thành công trong môi trường làm việc mới
Top