Recent content by MayA205

  1. M

    Làm đề tài luận văn phân tích tài chính doanh nghiệp.

    Em làm công ty con độc lập hạch toán trực thuộc công ty mẹ giờ em lấy bctc để làm luận văn thì phải lấy báo cáo của công ty con.hay lấy báo cáo công ty mẹ hay lấy báo cáo tổng hợp vậy ạ anh chị nào biết thì giải đáp giúp em với ạ em cảm ơn
  2. M

    Sự khác nhau giữa BCTC hợp nhất và BCTC của cty mẹ

    chứ em đang muốn phân tích công ty con thì phải lấy báo cáo tài chính nào phân tích ạ. chỉ lấy riêng báo cáo công ty con, hay báo cáo công ty mẹ? hay báo cáo hợp nhất ạ :(
Top