Recent content by lyn8x

  1. L

    Kinh nghiệm Thi tuyển ở Sansei Vietnam Ltd.,Co

    Mình vừa đi test hôm qua nè bạn, hôm nay đã nhận được thư mời tham dự vòng tiếp theo vào thứ 5 tuần sau. Không biết sắp tới sẽ thi những gì nữa.
Top