Recent content by hacom85

  1. H

    Review Kinh nghiệm Thi tuyển và phỏng vấn vào Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

    Có bạn nào thi. phỏng vấn vị trí: CV Thẻ SHB ko? Chia sẻ cho mình và các bạn là vị trí này thi, phỏng vấn những gì được không? (Nếu có thể chia sẻ công việc của vị trí này giúp mình với!!!) Mình cảm ơn và chúc các bạn may mắn!
Top